Penyelewengan Wang Rakyat Selangor Didedahkan

Tuesday, September 13, 2011

P
YAYASAN SELANGOR MENUJU KEHANCURAN.
PENYELEWENGAN YAYASAN SELANGOR
BERDASARKAN LAPORAN BAHAGIAN AUDIT DALAMAN PEJABAT SUK NEGERI SELANGOR


DARI SUDUT PENGURUSAN PERKHIDMATAN
PERLANTIKAN JAWATAN PENGURUS BESAR.

Jumlah permohonan 42 permohonan
Senarai layak hanya 8 calon
Tarikh temuduga pada 22/2/2010
Panel temuduga Pegawai Kewangan Negeri dan Exco Pendidikan, Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan.
Keputusan Panel- En Razali Tumirin ( Calon Utama) dan YM Raja Razman Shah
Perlantikan Pengurus Besar tidak menepati keputusan panel.Calon utama panel lebih sesuai kerana telah dinilai kebolehan,kepakaran dan kelayakan oleh panel yang dilantik oleh kerajaan negeri.Rujuk Lampiran

PERLANTIKAN PENGURUS KEWANGAN ( kemudian jawatan di naikkan kepada Timbalan Pengurus Besar ( Pengurusan )

Perlantikan jawatan ini menepati keputusan panel tetapi terdapat Notis Kebangkrapan yang tidak dimaklumkan oleh calon pilihan utama. Melindungi maklumat demi kepentingan diri adalah satu kesalahan bagi penjawat kerajaan. Rujuk lampiran

CUTI BERGAJI SEMASA DALAM SIASATAN
Arahan cuti bergaji telah dikeluarkan (Rujuk lampiran) oleh Pengurus Besar kepada seorang Pegawai Kontrak . Mengikut syarat-syarat tawaran perhidmatan kontrak tiada terma atau syarat cuti bergaji penuh. Pengurusan YS tidak merujuk kepada Ahli Lembaga Pengarah dalam isu tatatertib pegawai tertinggi.Rujuk lampiran

SAGU HATI FAEDAH PERSARAAN.
Sepanjang 2010, 18 orang kakitangan telah meletak jawatan. Ada diantaranya telah berkhidmat sehingga 18 tahun. Malangnya tiada pembayaran saguhati kepada kakitangan walaupun terdapat Skim Perkhidmatan Yayasan Selangor Fasal 5 Faedah Persaraan ( 5.1.4) Berhenti Kerja. Pengurusan YS mengubah peraturan tanpa mendapat persetujuan Ahli Lembaga dalam menjaga kebajikan kakitangan.

Pertukaran Kakitangan
Bermula Mac 2010 seramai 50 pegawai dan kakitangan telah ditukarkan seperti dibawah:

Jusa - 1 orang
Gred 41-48 – 25 orang
Gred 17-27 – 19 orang
Gred 1-3 – 5 orang.

Penempatan seharusnya tepat dengan kemahiran dan sesuai dengan skim perkhidmatan yang ditawarkan semasa kakitangan dilantik. Pertukaran seramai 50 orang dan perletakan jawatan seramai 18 orang kakitangan pada 2010 menunjukkan bahawa sedang berlaku satu proses yang akan melumpuhkan kreativiti dan kecemerlangan kakitangan Yayasan Selangor
Kenaikkan Pangkat

Terdapat Circular Resolusi ( No A127/2010 ) mengenai Pindaaan dan Penetapan Gred Perkhidmatan dan Penggajian bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi berkuatkuasa mulai 1 Julai 2010.Rujuk lampiran

Gred Pengurus Besar telah dinaikkan daripada Jusa C pada tarikh lantikan 15/3/2010 ke Jusa B pada 15 April 2010 selepas 1 bulan dilantik.
Gelaran Pengurus Kewangan dipinda kepada Pengurus Aset Pelaburan dan kewangan pada surat tawaran bil (17) dlm.YS/SM/03/0176 Jld VII bertarikah 22 April 2010 dan kemudian dinaikkan pangkat kepada Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) Ruj(28)dlm.YS/SM/03/017 Jld.IV bertarikh 1 Julai 2010.

Jelas menunjukkan bahawa tempoh kenaikkan pangkat/perubahan gred penyandang jawatan Pengurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar adalah terlalu singkat. Terma Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Yayasan Selangor serta Skim Perkhidmatan Peraturan Disiplon dan Tatatertib Yayasan Selangor ( Pindaan Tahun 2004) tidak digunakan untuk kaedah penilaian kenaikkan pangkat. Pegawai yang bertanggungjawap adalah Pegawai Kewangan Negeri dan SUK untuk jawatan Pengurus Besar dan Pengurus besar dan SUK/Pegawai Kewangan Negeri untuk jawatan Timbalan Pengurus Besar.

Pelanggaran Arahan Bercuti oleh Timbalan Pengurus Besar ( Pengurusan )
Satu surat arahan bercuti telah dikeluarkan yang berkuat kuasa 15 Nov 2010. Malangnya arahan itu tidak dipedulikan dan beliau telah hadir ke mesyuarat pada 3 Disember 2010. Kehadiran Mesyuarat dilampirkan.Rujuk lampiran

Ini secara langsung dilihat sebagai kelemahan integriti pegawai tersebut. Ini tidak seharusnya berlaku kepada pegawai yang berada di dalam kumpulan Jusa. Pengurus Besar juga gagal dalam mengikut arahan Menteri Besar Ini juga menunjukkan kelemahan integriti kerajaan negeri kerana melantik pegawai pengurusan yang enggan mematuhi peraturan dan prosedur. Perlantikan Dato Khusrin dipertikaikan tanpa menyedari kerajaan negeri mengalami masalah yang lebih teruk.
Dokumen Perkhidmatan Kontrak.

Pengurusan Yayasan Selangor tidak menyediakan perjanjian dalam isu perlantikan pegawai . Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat kelemahan dalam melindungi kepentingan dan hak kerajaan negeri dan yayasan Selangor sebagai majikan.Pengurusan YS juga tidak memikirkan tentang kebajikan kakitangan perkhidmatan kontrak yang melibatkan terma-terma dalam kebajikan pegawai. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2008- Dasar dan Prosedur Perlantikan Secara Kontrak telah wujud tetapi tidak diguna pakai.

Kelemahan Pengurusan YS dalam isu Kelulusan Melalui Resolusi
Sehingga bulan November 2010 sebanyak 12 resolusi telah dikeluarkan (bil. A121/2010 hingga A132/2010). Ini jelas memperlihatkan kelemahan pentadbiran pengurusan YS yang tidak tahu membezakan perkara yang dicadangkan itu:

Perlu pembentangan di dalam mesyuarat
Perlu diluluskan oleh Ahli Lembaga melalui resolusi atau
Perlu mendapat keputusan Pihak Berkuasa Negeri untuk kelulusan atau sekadar makluman.

DARI SUDUT PENGURUSAN PERBELANJAAN
Sambutan Majlis Ulang Tahun Ke 40 Yayasan Selangor.

Belanjawan tahun 2010 yang diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Selangor tidak menyediakan peruntukan untuk Sambutan Majlis Ulang Tahun ke-40 Yayasan Selangor. Aktiviti dirancang oleh Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) dan diluluskan oleh Pengurus Besar dan tidak dibawa kepada mesyuarat Lembaga untuk diluluskan.Jumlah sebenar aktiviti ini adalah berjumlah RM996,472.00 seperti butiran dibawah.

Bil
Perkara
Amaun (RM)
1
Pertanding memancing
178,200
2
Pembelian cenderahati dan pakaian
206,040
3
Pembelian 10 ribu naskah Al Quran
225,000
4
Jamuan Makan Perdana
387,232

Jumlah
996,472

Kos Majlis Jamuan Makan Perdana dicadangkan oleh Tetuan Drift Z Enterprise dengan anggaran kehadiran seramai 1000 orang.Majlis diluluskan oleh Pengurus Besar melalui surat Bil.91210dlm.YS/HEK/05/023 bertarikh 14 Sept 2010. Kos cadangan sebanyak RM 285,000 diluluskan tanpa ada pindaan dan baucar bayaran mendapati YS telah membuat pembayaran sebanyak RM270,750 (95%) sebelum majlis berlangsung.
Tarikh

No Baucer
Jumlah(RM)
27 Sep 2010
Bayaran 50% daripada jumlah peruntukan
20102738
20102739
20102740
50,000
50,000
42,500
5 Sept 2010
Bayaran 45% daripada jumlah peruntukan
20102782
20102783
20102784
50,000
50,000
28,250


Jumlah
270,750

Baki akhir RM 14,250 belum dibayar selepas majlis dibatalkan melalui surat bertarikh 9 Nov 2010. Bil.(97)YS/HEK/05/023(B)


Yayasan Selangor juga telah membelanjakan sebanyak RM 396,370 bagi tujuan lain seperti dibawah.
Tarikh
Perkara
No Baucer
Jumlah (RM)
27/7/2010
Pendahuluan tempahan kain ela sutera dan songket
20102186
36,750
6/8/2010
Bayaran membekal kain helaian ela sutera digital dan sampin
20102278
36,750
27/9/2010
Pendahuluan 50% membekal baju rasmi lelaki dan perempuan serta sejadah kepala
20102737
7,400
27/9/2010
Pendahuluan 50% membekal baju rasmi lelaki dan perempuan serta sejadah kepala
20102736
50,000
9/11/2010
Bayaran akhir membekal baju rasmi lelaki dan perempuan serta sejadah kepala
20103112
22,240
18/10/2010
Bayaran 50% membekal Al Quran sempena 40 tahun yayasan
20102321
112,500
18/10/2010
Bayaran 50% membekal Al Quran sempena 40 tahun yayasan
20102322
112,500
26/10/2010
Pendahuluan membeli peralatan pameran sempena 40 tahun yayasan
20103005
14,700
3/11/2010
Pendahuluan bagi latihan koir sempena 40 tahun yayasan
20103093
1,230
9/11/2010
Pendahuluan untuk operasi pemasangan banner ke 40 tahun yayasan
20103120
2,300


Jumlah
396,370
Pengurusan Yayasan tidak mengambil sebarang tindakan untuk menuntut semula perbelanjaan tersebut walaupun majlis telah dibatalkan.

YS telah melantik TL Tinala Enterprise untuk menguruskan pembelian cendarahati. Sebanyak RM52,900 telah dibelanjakan tetapi tiada rekod disimpan untuk membuktikan cenderamata telah diterima oleh Yayasan.
Tarikh
perkara
kuantiti
Harga seunit
No baucer
Jumlah
12/10/2010
Bayaran untuk membekal topi bersulam utk kakitangan yayasan
1500
10.00
20102888
15,000

Bayaran membekal non-woven beg utk kakitangan yayasan
1000
7.90
20102889
7,900

Bayaran membekal sejadah kepala untuk kakitangan yayasan
1000
3.00
20102890
30,000

Jumlah
52,900

Pertandingan Memancing Ulang Tahun ke 40 Yayasan.
Pertanding dijadualkan diadakan pada 14 Nov 2010 di Taman Rekreasi Sek 7 Shah Alam yang telah disertai lebih kurang 700 orang dengan bayaran sebanyak RM50.00 untuk setiap jorang dan RM80 untuk 2 joran.

SDF Media & Event Sdn Bhd telah dilantik sebagai pengurus acara tanpa melalui proses sebut harga. Kos cadangan diterima tanpa ada pindaan melibatkan kos RM179,000. YS sepatutnya mengkaji cadangan dan bukannya menerima bulat-bulat cadangan agar sesuai dengan kemampuan kewangan YS.

70% bayaran sebanyak RM125,000 akan dijelaskan dalam tempoh 7 hari tarikh penerimaan lantikan tetapi YS telah menjelaskan RM178,200 (99.5%) sebelum pertandingan dijalankan.

Bil
Perkara
No Baucer
Tarikh
Amaun (RM)
1
70% pendahuluan utk program memancing
20202919
18/10/2010
125,300
2
Bayaran baki 20%
20102923
19/10/2010
35,000
3
Bayaran akhir 10%
20103082
3/11/2010
17,900


Jumlah
178,200

Ini menunjukkan tadbir urus kewangan yang tidak cekap dan dilaksanakan secara tidak berhemat .Bayaran awal 70% adalah tidak munasabah malah pengurusan YS dengan sewenang-wenangnya menjelaskan RM 178,200 (99%) walaupun program masih belum dijalankan.Ini seolah-olah syarikat yang dilantik tidak mempunyai sumber kewangan yang kukuh dan ada mungkin syarikat yang dilantik adalah daripada kroni-kroni pihak tertentu.

Jumlah kutipan daripada peserta hanya berjumlah RM 37,630 manakala perbelanjaan yang dikeluarkan adalah sebanyak RM 179,000.Jelas YS mengalami kerugian dalam pertandingan ini.

Sebanyak RM 16,060 daripada RM 37,630 hasil kutipan daripada peserta telah dimasukkan ke dalam akaun bank Persatuan Yayasan Selangor yang mana Yang Di pertua Persatuan Yayasan tersebut adalah Timbalan Pengurus Besar ( Pengurusan) walaupun tiada kelulusan diperolehi daripada Lembaga Pemegang Amanah Yayasan. Manakala baki kutipan sebanyak RM 21,570 masih disimpan dalam tangan Timbalan Pengurus Besar ( Pengurusan) yg masih belum diserahkan setakat 1 Disember 2010.

Majlis Berbuka Puasa
Majlis diadakan di Dewan Sivik pada 21/8/2010
Perlantikan Syarikat Rahah Enterprise secara runding terus melibatkan jumlah keseluruhan RM138,00.
Pendahuluan (95%) RM 131,000 telah dibayar sebelum majlis diadakan.
Tarikh
Perkara
No baucer
Jumlah
17/8/2010
Bayaran pertama majlis berbuka puasa
20102388
20102389
59,000
19,000
20/8/2010
Bayaran 45% majlis berbuka puasa
20102397
20102396
12,000
50,000
23/9/2010
Bayaran baki pembayaran majlis berbuka puasa
20102648
7,000


Jumlah
138,000


Terdapat 1 arahan pinda kerja berjumlah RM 29,400 atas alasan seperti dibawah
Perkara
Kuantiti Tambahan
Harga Seunit
Jumlah RM
Makanan tambahan
800 unit
25
20,000
Kurma
800
3
2,400
Meja VIP
12

2,000
Elektrik dan Api


5,000


Timbalan Pengurus Besar mendakwa kerja tambahan disebabkan kehadiran berjumlah 2,300 orang tetapi jumlah sebenar kehadiran dalam lingkungan 1,440 sahaja. Kemampuan pihak catering menyediakan makanan dengan kadar segera bagi 800 orang dipertikaikan. Tuntutan untuk bayaran elektrik dan air berjumlah RM 5000 agak pelik kerana sewaan dewan telah termasuk bayaran untuk elektrik dan air.

Majlis Jamuan Aidil Fitri
Majlis diadakan pada 4/10/2010 di Padang Timur, Petaling.
Sekali lagi syarikat SDF Media&Event dilantik sebagai Event Manager secara lantikan terus dengan kos berjumlah RM 281,000.
Pengurusan YS telah membayar sebanyak RM266,950 (95%) selepas 2 hari tarikah perlantikan

Jelas menunjukkan YS gagal mematuhi peraturan kewangan kerana bayaran telah dibuat walaupun majlis masih belum berlangsung. Ini juga menunjukkan tadbir urus yang tidak cekap yang boleh menyebabkan YS mengalami risiko kerugian sekiranya pihak event manager gagal atau menghilangkan diri.
Adakah syarikat yang dilantik adalah daripada kroni mereka sendiri?
Baki RM 14,050 telah dibayar selepas majlis berakhir beserta dngan bayaran tambahan RM 22,476 ( No Baucer 20102789 ) bagi kerja pemasangan khemah tambahan dan platform.

Jumlah keseluruhan majlis ini berjumlah RM 303,476 dan dianggap tidak munasabah dan satu pembaziran kepada Yayasan.


Majlis Korban Perdana.
Cadangan YS untuk mengorbankan 20 ekor lembu tetapi hanya 9 ekor dikorbankan yang berjumlah RM22,580 pada 18/11/2010 di Asrama Yayasan di Klang hasil sumbangan kakitangan YS dan pihak swasta.

YS telah mengeluarkan kos pendahuluan sebanyak RM44,452 untuk majlis ini. Pendahuluan diberikan terus kepada Timbalan Pengurus Besar Pengurusan sebanyak RM24,452 manakala RM20,000 kepada Pengurus Korporat.
Setakat 1/12/2010, tiada Penyata Akaun Perbelanjaan disediakan oleh kedua pegawai terbabit.Penyata ini perlu disokong dengan dokumen sokongan seperti resit pembelian.
Sekali lagi SDF Media & Event Sdn Bhd dilantik untuk menguruskan majlis ini. Perlantikan ini tidak perlu dibuat kerana yayasan telah melantik 15 orang jawatankuasa dan perbelanjaan iklan banner oleh SDF Media Event tidak diperlukan kerana kehadiran jemputan dikalangan kakitangan dan pelajar yayasan.
Kos tambahan lain ialah acara cabutan bertuah RM 2500, nasyid RM600 dan set karaoke RM1,000.

Kos keseluruhan untuk majlis ini adalah sebanyak RM 48,552.

Pembelian Kereta Yayasan.
Satu kertas cadangan dikemukan kepada MB bagi memohon kelulusan pembelian 4 buah kenderaan baru YS dengan kos keseluruhan RM500,000. Kenderaan Pengurus Besar tidak dinyatakan jenis kenderaan tetapi jumlah RM 300,000 dinyatakan.
Bil
Jenis
Model
BIlangan
Kos
Kegunaan
1
Van
Toyota Hiace 2.7 petrol
1 buah
110,000
Kegunaan kem/asrama
2
kereta
Proton saga BLM 1.3 MT
2 buah
90,000
Kegunaan ibu pejabat
3
kereta
-Tiadai-
1 buah
300,000
Kegunaan pengurus besar


Jumlah
500,000


Kenderaan yang dibeli seperti dibawah
Bil
Jenis
Model
BIlangan
Kos
Kegunaan
1
Van
Toyota Hiace 2.7 petrol
1 buah
97,490.00
Kegunaan kem/asrama
2
Kereta
SUV/4WD
Toyota Fortuner 2.7 A/T TRD Sportivo
1 buah
190,155.21
Kegunaan ibu pejabat
3
kereta
Toyota Camry 2.4v (A)
1 buah
186,080.11
Kegunaan pengurus besar


Jumlah
463,725.32

Jika dilihat dari jumlah keseluruhan jumlah yang digunakan tidak melebihi yang dimohon tetapi cara pembelian boleh dipertikaikan kerana meminggirkan kepentingan kemudahan kepada asrama yang diduduki oleh pelajar.Keperluan membeli Toyota Fortuner boleh dipertikaikan kerana kos sebuah kereta tersebut boleh membeli 4 buah Proton Saga BLM untuk kegunaan asrama. Adakah pengurusan YS mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan pelajar?

Pembelian Telefon Bimbit.
Peraturan kerajaan negeri menetapkan kelayakan/gred untuk pembelian telefon bimbit seperti dibawah
Pegawai
Kadar termasuk aksesori
Turus III dan keatas/setaraf serta Ketua Setiausaha Kementerian
2,500
Gred Utama/Khas C hingga A dan setaraf
2,000
Gred 53 dan 54
1,000
Gred 41 hingga 52
750
Juruiring/Pengiring Rapat/Pegawai peribadi dan pemandu kereta rasmi jabatan
375

Pengurusan YS telah membelanjakan sebanyak RM 12,500 untuk membeli 4 buah telefon bimbit untuk kegunaan 3 orang pegawai.Kadar yang dibeli tidak berpandukan kepada kadar yang diguna pakai oleh kerajaan. Pengurus Besar diberi 2 telefon bimbit . Jadual pembelian seperti berikut.

Bil
Nama Ahli Lembaga
No Baucer
Tarikh
Jumlah RM
1
Ilham Marzuki- Pengurus Besar
20102628
20103157
21/9/2010
11/11/2010
3,000
2,500
2
Saifulrudiin Sulaiaman- Timbalan pengurus besar pengurusan
Datin Sabariah- Timbalan pengurus besar pendididkan
20102780
4/10/2010
7,000
(3,500 seunit)

Bayaran Bonus kepada Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Selangor.
Circular Resolusion No 1 129/2010 melalui ahli lembaga pengarah pemegang amanah yayasan Selangor telah meluluskan bonus sebanyak RM 5,000 setiap seorang walaupun didalam “Memorandum of Association of Yayasan Selangor perenggan 6- “ no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend,bonus or otherwise howsoever by way of profit to the members of Yayasan”. Walaupun arahan telah dibatalkan selepas bayaran dibuat masih ada dua ahli lembaga pengarah masih belum mengembalikan bonus yang telah dibayar.

Bayaran Bonus kepada Warga kerja Yayasan Selangor
Pembayaran bonus dibuat pada Ogos 2010 tanpa mengambil kira prestasi warga kerja secara keseluruhan serta keuntungan Yayasan. Pada tahun 2010 kedudukan kewangan tidak memberangsangkan setelah mengalamai defisit aliran tunai berjumlah RM 2 juta bermula Januari hingga Julai 2010 dan pada masa yang sama pembayaran bonus ini tidak dikemukakan ke peringkat pihak kerajaan negeri.

Bayaran Elaun Mesyuarat.
Kadar elaun diluluskan oleh Pengurus Besar melalui permohonan oleh Timbalan Pengurus Besar Pengurusan untuk AJK Tender/Sebut Harga dan AJK Buka Peti&Penilaian Tender/Sebut Harga.
Bagi tempoh Jun hingga Oktober elaun berjumlah RM 11,750 telah dibayar hasil daripada jualan dokumen.

Timbalan Pengurus Besar Pengurusan melalaui memo bil. (54) dalam YS/PTD/01/01/022 bertarikh 30/8/2010 mencadangkan RM 50 elaun untuk setiap mesyuarat.
Walaubagaimanapun kadar elaun yang diberikan adalah sebanyak RM500 untuk Pengerusi Sebut Harga manakala AJK sebanyak RM150 melalui memo bil. (56) dalam YS/PTD/01/01/022 Hld 2 bertarikah 15/10/2010 dan bil. (57) dalam YS/PTD/01/01/022Jld 2 bertarikh 4/11/2010. Sila rujuk jadual 18 dan 19 yang dilampirkan.

Hasil Dokumen Tender/Sebut Harga Tidak Diakaunkan.
Sebanyak RM 29,250 diterima hasil jualan dokuman kontrak. Daripada jumlah tersebut RM11,650 masih disimpan didalam peti besi di Bhg Kewangan Yayasan. Sebanyak RM 2,00 telah diambil oleh Timbalan Pengurus Besar Pengurusan pada 14/9/2010 tanpa sebarang alas an tujuan wang itu digunakan.

Adalah menyalahi peraturan kewangan yang mana kutipan hasil tidak dimasukkan ke dalam bank serta diakaunkan sebagai hasil yayasan (mengikut amalam kerajaan melalui Arahan perbendaharaan 78(a) mengkehendaki semua pungutan dimasukkan ke bank pada hari yang sama atau selewat-lewatnya pada hari berikutnya) Amalan menggunakan wang hasil untuk tujuan membayar elaun boleh menyebabkan Penyata Pendapatan dan perbelanjaan Yaysan tidak menggambarkan kedudukan sebenar kerana hasil yang diterima dan bayaran elaun yang dilakukan tidak ditunjukkan dalam Penyata Kewangan Tahunan Yayasan.

Perlantikan Ahli-ahli Lembaga Tender/Sebut Harga.
Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil 12 Tahun 1993 perenggan 4.7.1 (iii)(d) Perlantikan ahli-ahli Lembaga Tender perlu dibentangkan bagi mendapat kelulusan Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Selangor.

AJK Tender/Sebut Harga yang dilantik pengurusan Yayasan tidak dibentangkan ke mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Selangor untuk kelulusan.
AJK membuka peti,penilaian dan pemilihan adalah terdiri daripada orang yang sama seperti jadual di bawah
Nama
Jawatankuasa tender
Jawatankuasa Sebut Harga
Nama
Buka peti
Penilaian
pemilihan
Buka peti & penilai
Sebut harga
Mohd Saifulruddin Sulaiman- Pengerusi Buka Peti dan Penilaian Tender/Sebut Harga
*
*
*
*
*
Zaini Sulaiman-AJK
*
*
*
*
*
Norlinda nasaruddin-AJK*
*
Wan Ruseli Wan Yaacob-AJK*
*
YM Raja Shahril Shah Raja Hashim-AJK
*
*
*
*
*
Suraya Wahab-AJK*
*
Zaufit Mohammad Isa-AJK
*
*
*
*
*
Abdul Halim Hafiz-AJK
*
*
*
*
*

Bayaran Elaun Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Yayasan.
Bil
Nama AJK
Jawatan
1
Ilham Marzuki
Pengurus Besar
2
Mohd Saifulruddin Sulaiman
Timbalan Pengurus Besar (P)
3
Dato Hj Mohd Jaafar Mohd Atan
Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor
4
Datin Paduka Low Siew Moi
Perbadanan Menteri Besar
5
Mohd Yusof Ibrahim
Pengarah Jabatan Perancangan DBKL

Satu sesi Pembentangan Cadangan projek Pembangunan Yayasan diadakah pada 6/10/2010 bertempat di Grand Dosett Subang jaya. Jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM 22,650.05. Daripada jumlah tersebut sejumlah RM 19,900 adalah merupakan bayaran elaun kepada AJK dan urus setia Pembangunan Hartanah Yayasan. Mengikut maklumat elaun AJK dibayar sebanyak RM 3000 seorang manakala urusetia hanya sebanyak RM100 hingga RM 500 seorang. Pembayaran elaun ini dipercayai tidak mendapat kelulusan khas daripada Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Selangor disebabkan jumlah elaun yg diterima amat tinggi berbanding elaun mesyuarat yang diterima Ahli Lembaga Pemegang Amanah sendiri.Rujuk lampiran

Kontrak Penyewaan Tempat Letak Kereta
Yayasan Selangor telah mengadakan usahasama dengan syarikat TNB Engineering Corporation Sdn Bhd (TNEC)bagi menguruskan tanah TOL di Seksyen 26 Petaling Jaya yang tamat tempoh perjanjian pada 31 Disember 2009. Tanah seluas 7334 meter persegi itu boleh menempatkan 270 petak letak kereta. Jumlah kutipan kasar keseluruhan pada 2009 ialah RM 1,953,316 dengan pulangan kepada YS sebanyak RM 66,862.18 ( 34%) dan baki RM 1,286,454 (66%) milik TNEC.

YS telah mendapat kelulusan daripada PTD Petaling untuk melanjutkan tempoh TOL bagi tempoh 3 tahun bermula 16/11/2009 hingga 21/12/2012. Pada 1/1/2010 PTD Petaling telah melantik direct offer kepada Syarikat Secured Parking Corporation Sdn Bhd sebagai operator baru untuk tempoh 3 tahun dengan tambahan lanjutan 2 tahun denga prerogative (hak istimewa) penuh kepada YS. Tarikh kuatkuasa kontrak bermula 1/3/2010 hingga 28/2/2013.Mengikut perjanjian, sewa bulanan adalah sebanyak RM 250,000.00 sebulan.

Pihak SPC Sdb Bhd tidak bersetuju dengan harga tersebut dan YS telah mengeluarkan surat melalui peguam Ranjit Ooi & Robert Low bertarikah 1 Jun 2010 untuk menamatkan pajakan kerana SPC Sdn Bhd yang tidak bersetuju dengan jumlah sewaan bulanan seperti di dalam perjanjian.

YS telah menawarkan penyewaan kepada Feton Park Sdn Bhd pada surat bertarikh 7 Jun 2010 dan telah membayar deposit sebanyak RM250,000.Walaupun begitu, SPC Sdn Bhd masih lagi menjalankan operasinya dan hanya membayar sewa bulanan sebanyak RM118,000

Pada 24/8/2010 Feton Park telah mengeluarkan surat menuntut wang deposit berjumlah RM 250,00 yang telah dibayar malangnya sehingga 1/12/2010 wang tersebut masih belum dipulangkan kepada syarikat terlibat.

Isu ini memperlihatkan bagaimana pengurusan Yayasan Selangor gagal dalam melakukan urus tadbir yang berkesan berkaitan dengan sumber kewangan Yayasan sehingga menyebabkan Yayasan kerugian kira-kira RM 1.18 Juta melibatkan kos penyewaan bermula Mac sehingga Disember 2010.

Penyelenggaraan dan Pembaikan
Yayasan Selangor telah melantik Plus Uni-Tech Sdn Bhd sebagai panel membekal alat ganti,pembaikan dan penyelenggaraan.

Setakat Januari hingga November 2010, Yayasan telah membelanjakan sejumlah RM6,029,790. Pada November 2010 Yayasan telah membelanjakan sejumlah RM1,501,771. Diantara Julai hingga November 2010 jumlah pembaikan dan penyelenggaraan adalah sebanyak RM3,601,348.

Fungsi Pegawai Aset Yayasan patut dipertikaikan dengan peningkatan mendadak kos. Adakah pihak pengurusan Yayasan terlepas pandangan peningkatan kos mendadak selepas perlantikan syarikat tersebut?

DARI SUDUT PENGURUSAN PELABURAN
Yayasan Selangor telah bersetuju membuat pelaburan jangka panjang dalam Deposit Berstruktur “ Amtriple Oppurtunities Frind” bersama Ambank Berhad Cawangan Amcorp Mall, Petaling Jaya dengan nilai pelaburan RM15 Juta.
Simpanan pelaburan akan matang dalam tempoh 3 tahun dimana Yayaan diberi jaminan pulangn faedah 5.5%. Yayasan juga akan mendapat pulangan tambahan pada tahun ketiga berdasarkan Prestasi Indeks Dinamik dianggarkan kadara minimum 3.4%
Pelaburan dipecahkan kepada 3 sijil bernilai RM10 jutam RM3 juta dan RM 2 juta.Pelaburan ini akan member upront profit ( keuntungan terdahulu ) bernilai RM525,000 pada masa sama pelaburan dimasukkan. Pada tahun kedua pelaburan Yayasan telah menerima 1% keuntungan bernilai RM150,000. Jumlah keuntungan diterima sehingga 11 November 2010 adalah RM702,345.

Pada 4/11/2010 Timbalan Pengurus Besar Pengurusan telah menghantar memo kepada Pengurus Kewangan memaklumkan bahawa Pengurus Besar telah memberi kelulusan membatalkan pelaburan di Ambank Berhad sebanyak RM15 juta dan melaburkan semula di Malaysian Building Socities Berhad (MBSB) dalam jumlah yang sama sebagai pelaburan baru. Malangnya sehingga 13 Disember 2010 pelaburan tersebut belum dilakukan.

Ini telah menyebabkan Yayasan Selangor mengalami kerugian dalam bentuk pelaburan jangka panjang yang telah terbukti mampu memberikan pulangan lumayan kepada Yayasan. Kelewatan membuat pelaburan baru juga menyebabkan peluang Yayasan untuk menambah pendapatan dalam bentuk pelaburan


KESIMPULAN
Tadbir urus Korporat di Yayasan Selangor adalah tidak memuaskan kerana pengurusan yang sedia ada tidak membantuk Yayasan mempertingkatkan kecekapannya. Operasi Yayasan tidak diurus dengan sempurna, telus dan bertanggungjawap. Perlantikan Pengurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar Pengurusan yang dilantik boleh dipertikaikan kerana seorang bukanlah pilihan utama Panel Temuduga dan seorang lagi mempunya Notis Kebangkrapan. Atas usaha mereka sendiri, mereka telah dinaikkan pangkat dalam tempoh 1-2 bulan sahaja yang diluluskan melalui Circular Resolusi tanpa merujuk kepada kerajaan negeri.

Beberapa tindakan yang dibuat jelas menunjukkan bahawa Yayasan Selangor menuju kehancuran seperti:

Tempoh 8 bulan sahaja seramai 18 pekerja telah berhenti dan 50 orang ditukarkan
Perbelanjaan yang tidak diurus dengan betul menyebabkan kos perbelanjaan Ulang Tahun ke 40 YS mencecah sebanyak RM996,472 dan ada yang telah dibayar walaupun program belum dijalankan.

Elaun-elaun yang tidak perlu dibayar telah diluluskan oleh Pengurus Besar.
Elaun Mesyuarat AJK Pembangunan Hartanah yang mencecah RM3000
12 keputusan melalui Circular Resolusi tanpa dimaklumkan atau diluluskan oleh kerajaan negeri.

Timbalan Pengurus Besar Pengurusan tidak menghormati arahan Menteri besar supaya bercuti walaupun arahan telah dikeluarkan.

Perbelanjaan yang dilaksanakan oleh Timbalan Pengurus Besar Pengurusan yang disokong oleh Pengurus Besar Yayasan tanpa memikirkan impak kewangan kepada aliran tunai Yayasan menyebabkan kedudukan kewangan Yayasan mengalamai defisit sebanyak RM7.41 juta.

Published with Blogger-droid v1.7.4

68 comments:

Anonymous,  September 13, 2011 at 10:37 AM  

harap SPRM cepat buat kerja.jangan terhegeh-hegeh nak start..kerja banyak dah tunggu nie..

Anonymous,  September 13, 2011 at 10:49 AM  

hek ele, ulang tahun 916 tak ada sambutan? antiklimaks tulle!!

Anonymous,  September 13, 2011 at 10:50 AM  

kalau sesuatu perkara itu diserahkan kepada bukan pakar menguruskannya maka tunggu sajalah kemusnahannya.

Anonymous,  September 13, 2011 at 10:52 AM  

semua kerosakan atas muka bumi ini adalah angkara tangan manusia. jangan salahkan tangan jin, hantu dan toyol! hik hik

Anonymous,  September 13, 2011 at 11:01 AM  

statement apa ni Gomo?panjang berjela...kalau tipu pun sapa nak perasaan..buang masa aje nak baca...

Anonymous,  September 13, 2011 at 11:02 AM  

bayar dulu.. kerja kemudian.. siap ke tak blkg kira.. gila..

Anonymous,  September 13, 2011 at 11:16 AM  

....macamana Gomo lebih cepat dr SPRM nih? biasanya kalo penyelewengan melibatkan kerajaan PR, SPRM terlalu PANTAS bertindak! nampak sangat Gomo tipu sekali lagi...opp! bukan sekali berkali-kali

PAShit,  September 13, 2011 at 11:18 AM  

Senarai Pemimpin PKR keluar parti..

Bekas Timbalan Presiden, Dr. Chandra Muzaffar

Bekas Ketua Angkatan Muda, Ezam Mohd. Noor

Ketua Penerangan, Ruslan Kassim

Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi (MPT), Zainur Zakaria

Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi (MPT), Datuk S. Nallakarupan

Pimpinan awal ketika PKR mula ditubuhkan seperti:

Bekas Naib Presiden, Marina Yusuff

Bekas Setiausaha Agung, Mohd. Annuar Tahir

Bekas Setiausaha Sulit Anwar, Anuar Shaari

Bekas Setiausaha Angkatan Muda Keadilan, Lokman Noor Adam

Bekas Naib Ketua Pemuda Keadilan, Muhammad Zahid Md Arip

Bekas Timbalan Pengarah Pilihan Raya Keadilan, Hamdan Taha

Bekas Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Salehuddin Hashim

Setiausaha Pergerakan Pemuda PKR Sabah, Faizal Julaili

Setiausaha PKR Bahagian Papar, Awang Mumin Awang Marali

Bekas Bendahari Agung, Abdul Rahman Osman

Bekas Naib Presiden PKR, Saidatul Badru Tun Said Keruak

Naib Presiden, Jeffrey Kitingan

Datuk Zaid Ibrahim

Ketua Angkatan Muda (AMK) Kuala Selangor , Nazaruddin Darmawan

Ketua Wanita Kuala Selangor, Fauziah Sulaiman

Bekas calon PKR Teluk Kemang / antara pengasas PKR, Abdul Manap Shahardin

Bendahari Parti Keadilan Rakyat (PKR) Hulu Selangor, Datuk Dr Halili Rahmat

Ketua PKR Tanjung Malim / Ketua Penerangan PKR Perak, Soraya Sulaiman

Timbalan Ketua PKR Bagan Serai, Roshanita Mohd Basir

Ketua Wanita PKR Pulau Pinang, Aminah Abdullah

Kerusi Parlimen

Ahli Parlimen Bayan Baru - Datuk Seri Zahrain Mohamed

Ahli Parlimen Nibong Tebal - Tan Tee Beng

Ahli Parlimen Bagan Serai - Mohsin Shamsuri

Ahli Parlimen Kulim Baru - Zulkifli Nordin

Ahli Parlimen Wangsa Maju - Wee Choo Keong

Kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN)

Adun Behrang - Jamaluddin Mohd Radzi

Adun Changkat Jering - Kapten (B) Mohd Osman Jailu

Adun Ngemah - Gabriel Adit Demong

Adun Lunas - Md Radzi Salleh

Adun Pelabuhan Klang - Badrul Hisham Abdullah

Adun Bukit Selambau - V. Arumugam

Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang - Fairus Khairuddin

PENCACAI2 SIALAN ANAK2 HARAM PAS DAN PKR AKAN KOMEN SIAL MENGATAKAN MEREKA SEMUA DI BAYAR JUTA2.

Tetapi Ezam Md Noor pernah bersumpah laknat bahawa haram bagi dirinya atau ahli keluarganya mencium bau syurga jika beliau menerima wang sebagai ganjaran masuk UMNO.

tapi biasalah pencacai2 sialan PAS /PKR lebih percaya surat akuan bersumpah yg harga beberapa ringgit tu dari sumpah muhaballah hahaha

memang dasar kaum lidah bercabang dan kaki2 bontot bersekongkol demi nak merasa kuasa politik.Bila dapat kuasa tipu sana sini demi mengaut kekayaan sebelum di tumbangkan pada PRU 13 nanti. Ptui!

PARTI AJARAN SESAT SOKONG KAUM NABI LUT!

PAShit

ATAS PAGAR,  September 13, 2011 at 11:30 AM  

BODOH BETUL KOMEN2 DARI PENYOKONG PARTI PAKATAN RAKYAT NI..MEMANG BODOH DAN BAHLUL..LAIN KALI BACA BETUL2..SEMUA LAPORAN DICELUP OLEH PAPAGOMO DARI LAPORAN BAHAGIAN AUDIT DALAMAN PEJABAT SUK NEGERI SELANGOR. HANG INGAT PAPAGOMO TAK FIKIR DULU KE SBLUM PUBLISH DALAM BLOG NI..SILAP2 GOMO KENA SAMAN..AKU TIDAK PERNAH LIHAT DALAM DUNIA INI PENYOKONG TAKSUB DARI PAKATAN RAKYAT SELAIN, BAHLUL, BODOH, PENIPU, PEMFITNAH, HATI TERTUTUP, PEKAK DAN BISU..MEMANG HATI2 PENYOKONG PAKATAN RAKYAT DA HITAM..BUANG TAHI SENDIRI TAPI TUDUH ORANG LAIN..TUNGGU LA PRU13 SATU NEGERI PAKATAN RAKYAT TAK DAPAT...KOMEN DALAM MALAYSIA KINI ADALAH DARI ORANG SAMA..SMUA KOMEN TIADA KUALITI..BERLAGAK PANDAI...TP SEBENARNYA XTAU APA2..

Negaraku malaysia tercinta,  September 13, 2011 at 11:40 AM  

tahniah pgomo...maklumat sulit kerajaan negeri selangor jatuh ke tangan papagomo..laporan BAHAGIAN AUDIT DALAMAN PEJABAT SUK NEGERI SELANGOR sepatutnya adalah sulit.. dgn laporan audit dalam ni harap pihak SPRM boleh masuk...kepada penyokong2 pakatan rakyat...tulisn dalam ni bukannya dari papagomo tetapi adalah dicelup dari laporan BAHAGIAN AUDIT DALAMAN PEJABAT SUK NEGERI SELANGOR..

PAShit,  September 13, 2011 at 11:46 AM  

PKR memang parti korup mengata dulang paku serpih mengata orang dia yang lebih kahkahkah....

KUALA LUMPUR 27 Sept. – Kekecohan yang berlaku semasa Mesyuarat Agung Tahunan Cabang Parti Keadilan Rakyat (PKR) di seluruh negara didakwa berpunca daripada calon-calon mendapat ‘restu’ penasihatnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pencabar jawatan Timbalan Presiden, Azmin Ali tidak dipilih oleh ahli.

Bekas Setiausaha Sulit Kanan Anwar, Anuar Shaari berkata, ia jelas membuktikan bahawa parti itu langsung tidak bertunjangkan kepada kepentingan ahli akar umbi tetapi sebaliknya berpaksikan kepada agenda peribadi pemimpin tertentu sahaja.

Sambil menyatakan keadaan itu amat serius, Anuar mendakwa ia berpunca kerana langsung tiadanya unsur ketelusan dan keadilan dengan kuasa dipusatkan sepenuhnya kepada Anwar dan Azmin semata-mata.

“Segala-galanya perlu selari dengan hasrat Anwar dan Azmin, sekiranya calon-calon yang ditaja mereka tidak beroleh kemenangan seperti dirancang, pasti akan ada tangan-tangan ghaib menggagalkan perjalanan mesyuarat termasuk mencetuskan kekacauan.

“Ia juga bukti bahawa PKR bukannya parti yang menjaga kepentingan ahli akar umbi, hasrat mereka langsung tidak diendahkan kerana apa yang paling utama adalah agenda Anwar dan Azmin tercapai,” dakwa beliau.

PAShit

Anonymous,  September 13, 2011 at 12:13 PM  

tang selangor pjg lebar je hujah ngko ye..yg Umngok dh 54 tahun menketedarah duit rakyat tu knp x bising??WTF

PAShit,  September 13, 2011 at 12:18 PM  

anon sial 12.13pm

tolong bagi bukti jgn ckp kosong kt sini...cakap kosong mmg senang

PAShit

Anonymous,  September 13, 2011 at 12:50 PM  

1.jumlah wang yang dikatakan diseleweng oleh yayasan selangor tu berapa je bhaiiii!!
2.ada ka sama dengan rasuah rumah khir toyol!!
3.KALAU NAK BANDING DENGAN KOMISYEN A.K.A RASUAH PEMBELIAN KAPAL SELAM ZAMAN NAJIB!!JAUH BEZA BHAIII OII!!TUJUH KETURUNAN NAJIB MAKAN TAK HABIS BHAIII!!

Anonymous,  September 13, 2011 at 12:59 PM  

anon 12:50pm...
Yang nyata ada penyelewengan oleh yayasan selangor..walaupun tak seberapa dosa tetap dosa... jng nak nafikan.
Yang lain dah masuk mahkamah biar undang2 tentukan.

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:03 PM  

gomo itu juta jer...ko suruh SPRM check project GIRN Sapura yg kerajaan award berbillion semasa pak lelah....valid x ..audit lah peralatan yg dibeli..hingga pengguna sendiri complain...

Nanti aku dedah lagi tender yg dah di Nilai oleh JPTT dah dpt LOI tetiba senyap...balas pembatalan LOI ke apa pun x ada....

banyak lagi penindasan berlaku...

nanti aku list satu persatu....baik ko dedah pekong kerajaan yg memerintah....daripada penjawat awam hingga ke atas...sebab cara ko over...semut ko nak bongkar sgt...gajah ko x nak buru..dasar pencacai..
Sampai contract kerajaan jutaan ringgit dapat kat contractor penagih dadah pun ada,...

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:04 PM  

Seperti biasa ,ini semua salah Najib,kan?

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:06 PM  

Tahap sampah gomo nak kempen....rakyat x bengong..

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:09 PM  

itu bru tip of the iceberg aje mangkuk??

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:09 PM  

1.ginilah bhai 12.59!!kalau diri sendiri bergelomang dengan rasuah!!tak payahla nak cakap tentang rasuah orang lain!!umno sendiri hidup dengan rasuah berpuluh tahun!!
2.tentang rasuah ni!!masyarakat sekarang dok tenguk puak mana yang makan rasuah berbillion!berjuta!!kalau ikut dosa dan pahala rasuah!!puak umno tak payah cakap la!!dari JKKK hingga ke Pm sendiri!hidup penuh dengan rasuah!!
3.sebabtu kalau cai-cai umno ni dok bawak cerita tentang rasuah!!buat peghabih ayaq lioq jee!!pakat-pakat dok gelak jee!!baik rasuah yang dah dibawa kemahkamah!apatah lagi rasuah yang jelas dan nyata tapi tak terbukti dimahkamah!!
4.pendekkata rasuah ni dah jadi darahdaging puak-puak umno!!rasuah adalah umno!umno adalah rasuah!!nak buat macammana!umno juga yang menyebabkan jadi gitu!!

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:10 PM  

apakah pas akan kata PR makan duit adalah dianggap halal?

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:12 PM  

kalau Umno buat, ada PR boleh pantau tetapi kalau PR makan rasuah, Ambiga pantau? kah kah kah

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:13 PM  

PR baru setahun jagung makan duit haram, apa salahnya, kan? kan?

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:16 PM  

Gomo tahap SPM nak cerita impak keewangan dan defisit...kah x 10000000. Takat main dengar ckp org pastu copy paste org bahlul pun boleh buat...sampah punya gomo.Pencacai UMNO..yes sir shj.

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:16 PM  

udah ler kome... cakap apapun kawan tak pecaya.... pada kawan ... juboq tuh lg bagus....sabut tu la hebat.... ( rupa ponda mcm tong gas) kome bwkla segala bapak bukti, kawan tak pecaya.... hati kawan da bulat kt juboq tuh.... dia balun kambing pon kawan ttp sokong dia.... he he

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:18 PM  

Gomo punya tahap misi sukerelawan somalia pun demand duit....pooooooorah.

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:20 PM  

1.ginilah gomo!!kalau diabad ni!!ada penyelewengan a.k.a rasuah yang boleh tandingi kes pembelian kapal selam oleh najib!!dilakukan oleh pas ka!pr ka!umno ka!!itu baru hebat bhaiii!!
2.kes papal selam ni bukan saja keturunan najib makan tak habis tujuh keturunan!!razak baginda pun boleh bersenang-lenang tujuh keturunan!!
3.melibatkan kematian altantunya lagii!!
4.INILAH CERITA RASUAH PALING HEBAT OLEH UMNO!!SUKAR DITANDINGI OLEH SAPA-SAPA DALAM DUNIA NII!!

Anonymous,  September 13, 2011 at 1:32 PM  

Wahh.. Lebih besar punya TOYOL yang ada sekarang. Jangan ada lagi yang di jadikan korban macam Teo Bing Hok untuk tutup mulut dan cerita dah le.. Hahahahaha

fuckatan,  September 13, 2011 at 1:41 PM  

hahahah...mangkuk2 bodoh dari pakatan rakyat ni..memang bahlul..dia cakap tiada asa...mari sini bukti kalau ada..jgn main ckp je..pencacai PR hanya cakap beradasarkan ceramah fitnah dari mat sabul dan penceramah fucktan je..bongok..ln kali klu org ckp minta bukti..

PAS parti PENIPU,  September 13, 2011 at 1:46 PM  

hahaha...pakatan memang..dia buang tahi..da la buang najis sendiri.. pas tu nak salahkan tahi org pulak...rakyat memang da masak prangai pakatan ni..kata ada penyelewangan belian kata selam tapi smpai skrg xlapor polis...xkemuka bukti dgn SPRM...itu la tandanya pakatan PR ckp hanya berdasarkan ceramah fitnah dari penceramah sabul dorg je..

Anonymous,  September 13, 2011 at 2:14 PM  

Tuan Pemblog,

rakyat dulu desak tubuh yayasan Selangor untuk bantu isi perut marhaen yang memerlukan tetapi bukan untuk isi tabung parti politik. kenapa baru sekarang Yayasan Selangor tersasar haluan?

kalau trend in berterusan kan lebih baik ditubuhkan yayasan bagi membantu parti dan para pencaci mereka? kalau itu terlaksana mungkin tabung rakyat tidak lagi disentuh oleh tangan-tangan perosak.

ATAS PAGAR

andi,  September 13, 2011 at 2:30 PM  

tu dia, macam mana pun salah umono salah papagomo....pemunash rakyat semua betul....aduh hati buta hati busuk mata kelabu jiwa gelap kepala ada ketayap ada serban ada kopiah iman hanya tuhan saja yang tahu....

astagfirullahalazim....semoga tuhan membuka mata mereka...sibuk kutuk macam2 pasal bn bila dah beri peluang untuk memerintah benda sama yang dia konon2 perjuangkan anti kan itu yang dibuat cakap tak serupa bikin, berdiri tak tegak2, fitnah tak abis2...

PAShit,  September 13, 2011 at 2:35 PM  

woi pencacai2 upahan PAS sialan...

Kes Khir Toyo dah masuk mahkamah...apasal korang nk jadikan modal kt sini.

Datuk Khir akan terima balasan setimpal sekiranya didapati bersalah.

Yg salah tetap salah.Kalau kerajaan Penipu Rakyat salah korang pencacai2 sialan kena terima dengan hati terbuka.

Jgn berperangai sial tak nak terima kenyataan.

PAShit

Anonymous,  September 13, 2011 at 2:56 PM  

anon 2.35pm..wak lu..khir toyo tu umngok punya binatang la dulu,skrg sudah jd kambing hitam,bab yg dh x boleh nak sorok,ngko suruh mahkamah yg tentukan..kepala banar ngko!ptuih!dasar pencacai umngok mkn najis

Anonymous,  September 13, 2011 at 3:12 PM  

....soalnya sekarang Pashit sbb apa SPRM terlalu lembab plak dlm kes YS ni..sepatutnya SPRM dah siasat sampai mati....ini mesti citer tipu!!!! wakaka...he he he aku benci UMNGOK!!!

Anonymous,  September 13, 2011 at 3:53 PM  

umporno biasale...
ahli umporno yg tak guna semua dibuang macam taik...kesian khir toyo & arwah zakaria mat derus....
yg kaki bodek dan pandai menipu sukses bosssss...
bekas wakil rakyat PKR yg ade masalah akan lari masuk umporno untuk selamatkan diri...
selamat demo...kalau tidak masuk penjara doh, tima kasih umporno....
dulu UMNO bukan umporno ni bagus...sejak ramai set mamak joint...habis dibelitnye....asyik2 muka depo je keluar tv3...aku ni pun dulu ahli umno bukan umporno...bangga boss pakai baju umno bukan umporno...tapi sekarang aku dah rase jijik dgn umporno ni...
dah tak seperti dulu...
selamat tinggal umno ku bukan umporno...
kenang daku dalam doamu....
MEREDEKA...! MERDEKA...!

PAShit,  September 13, 2011 at 4:23 PM  

sukahati nenek korang lah anon2 3.12pm 3.53 pm....mcm2 alasan korang bagi walaupun dh ambik tindakan...biasalah sampai mampus pun takkan puas hati haha

asal korang bahagia...

tapi kalau boleh komenlah sikit pasal pengakuan Dr Rahman Kadir dan Sdr Nashrul Fadzli, bekas2 kadre berani mati PAS yg mengatakan perjuangan PAS haram.Aku nak tahu jugak ye..


PAShit

Anonymous,  September 13, 2011 at 4:41 PM  

...mana Pekasam, GAPS, EZAM,rEEzal merican NAINA merican, Zul Noordin, Geng Pijak Kepala Lembu,dsb tak buat report polis ke? tak pun buat demo kecil-kecilan pun jadilah...ni kerajaan Selangor dah buat taik nih.. dah nk habis duit rakyat Selangor kena songlap!!! takkan biarkan GOMO sorang2 dedahkan....

Anonymous,  September 13, 2011 at 4:46 PM  

sila buat mogok blog; hentikan menulis mempertahan UMNO/BN di blog anda sehingga najib bersetuju utk batalkan perjumpaan dengan namewee. setuju?

Anonymous,  September 13, 2011 at 4:54 PM  

mogk blog wat pe dong! kan baik boikot saje filem namewee tu. habis cerita, kan? kan? meengong punya cadangan.

Anonymous,  September 13, 2011 at 4:59 PM  

Yayasan Selangor tu berperanan menjaga kebajikan rakyat termasuk anak-anak yatim. mulia tu.

sudahlah PR tak tubuh yayasan, yang ada pulak sampai hati mereka cemarkan? apa jenis oranglah depa ni hah?

Anonymous,  September 13, 2011 at 5:03 PM  

bukan itu saja, tang bab masjid mace tu juga. dahlah masjid orang lain bina, tup-tup depa buat macam mak/pak depa punya. hmm, mana tak hangin baginda raja.

Anonymous,  September 13, 2011 at 5:05 PM  

dari sudut politik apakah ini (perampokan khazanah rakyat) merupakan petunjuk bahawa PR hanya berhajat mentadbir Selangor selama saru penggal?

Anonymous,  September 13, 2011 at 6:07 PM  

yg penting PAS mmg Shit...PKR mmg parti kencing rakyat kaki jubor..DAP adalh komunis yg tgh tersenyum riang....hahahahahh FUCKATAN RAKYAT MMG HANJING.....

Anonymous,  September 13, 2011 at 6:12 PM  

Sudah di kira semuanya dan di catitkan apa masallahnya.hanya orang orang yang ada sifatsifat dengki sahaja yang tak leh tengok orang lain senang. Wasallam selamat hari raya.

BISNES TANPA MODAL September 13, 2011 at 6:21 PM  

JANGAN HALALKAN BENDA YANG SEMEMANGYA HARAM. NAUZUBILLAHI MIN ZALIK

Anonymous,  September 13, 2011 at 7:04 PM  

ini adalah ujian awal kepada pakatan rakyat dalam menguruskan harta rakyat.

kalau tahap ni boleh dilepasi makanya insala rakyat akan beri lagi ruang tetapi kalau gagal makanya jangan salahkan rakyat kalau tarik semula peluang telah diberikan.

Anonymous,  September 13, 2011 at 8:59 PM  

fuyoooooooooooooohhhhhhhhh, banyak yeeee RM depa songlap....

itu pun blum kira duit tabung memali. Kesian penderma2 tabung memali. kena kencing... kena kencing idup2.

itu yg kita tau, yg kita tak tau, cthnya duit2 masa depa kutip time ceramah depa. brp RM agak nyer... ada depa keluar penyata kewangan?

ish.. ish.. ishhhhh, kena kencing lagi dek ANJING2 paSHIT.

Anonymous,  September 14, 2011 at 12:48 AM  

Gomo bodoh,
itu hanyalah lapuran audit,kalau case rasuah ke atau penipuan juruaudit atau buat lapuran polis,itu pun kalau ada case kecuaian. Lapuran kepada SPRM.
Selepas Auditor komen dan mesti dijawab oleh pihak pengurusan atau pegawai bertanggungjawab dalam jangkamasa tertentu.sekiranya pihak Auditor tidak puas hati dan ada benda nya ada case barulah benda ni dipanjangkan nGok Gomo, nampak lah awak ni bukan dan pernah bekerja dengan syarikat multinasional atau GLC.
Gomo nGok case MAS pun belum selesai.
Kalau Gomo nGok nak.tulis sangat dan cakapkan pada Ezam tu tulong report case
1.Menteri besar telah meluluskan kawasan iron oil atau emas kepada Syarikat KSG diFelda Sg.Temau,K.Lipis beberibu ekar, yangmana adiknya Dato Hasnol ada dibelakang untuk Exco meluluskan dan MB luluskan dia main wayang dengan jadikan partnernya MUIP,lembunya ialah Khairy Ghapoor.Selepas kawasan tersebut diluluskan adiknya telah mengeluarkan Khairy dari Lembaga Pengarah dan diambil.alih oleh adiknya sekarang. Wahai Persuruhjaya Pas Pahang Dato Tuan Ibrahim tulong juga siasat dan report kepada SPRM sekiranya Gomo NGok tidak berbuat apa2.
2.Pembelian Jet peribadi untuk kegunaan PM sekarang yg semasa dibeli jet tersebut adalah masa PM Pak Lelah oleh Anak Pak Lelah dengan harga pulohan juta dan dijual kepada Khazanah Ratusan Juta.
3. Pembelian Jet Pejuang secondhand oleh PM Najib semasa dia Menteri Pertahanan dulu tak dapat digunakan semuanya junk dan dipark diPadang Pasir Ariziona USA apa jadi Gomo Ngok.
3. Pembelian van jenis Inokon dari Berjaya Groups dan dipimpin oleh Teungku Adnan untuk kegunaan Jabatan Kerajaan,Ambulan,Majlis Tempatan apa jadi semua kenderaan tersebut pakai tak.sampai satu tahun tersadai ditepi jalan tau workshop ingat duit mak BAPAK LU GOMO.
banyak lagi tunggu next tlusian nanti hang dan Ezam tak larat nak report.

Anonymous,  September 14, 2011 at 12:59 AM  

Gomo bodoh,
itu hanyalah lapuran audit,kalau case rasuah ke atau penipuan juruaudit atau buat lapuran polis,itu pun kalau ada case kecuaian. Lapuran kepada SPRM.
Selepas Auditor komen dan mesti dijawab oleh pihak pengurusan atau pegawai bertanggungjawab dalam jangkamasa tertentu.sekiranya pihak Auditor tidak puas hati dan ada benda nya ada case barulah benda ni dipanjangkan nGok Gomo, nampak lah awak ni bukan dan pernah bekerja dengan syarikat multinasional atau GLC.
Gomo nGok case MAS pun belum selesai.
Kalau Gomo nGok nak.tulis sangat dan cakapkan pada Ezam tu tulong report case
1.Menteri Besar Pahang Darul Makmur
telah meluluskan kawasan iron oil atau emas kepada Syarikat KSG diFelda Sg.Temau,K.Lipis beberibu ekar, yangmana adiknya Dato Hasnol ada dibelakang untuk mengaburi mata Exco Pahang untuk meluluskan MB telah main wayang dengan jadikan partnernya MUIP dan proxy atau lembunya ialah Khairy Ghapoor .Selepas kawasan tersebut diluluskan adiknya telah mengeluarkan Khairy dari Lembaga
Pengarah dan diambil.alih oleh adiknya sekarang. Wahai Persuruhjaya Pas Pahang Dato Tuan Ibrahim tulong juga siasat dan report kepada SPRM sekiranya Gomo NGok tidak berbuat apa2.
2.Pembelian Jet peribadi untuk kegunaan PM sekarang yg semasa dibeli jet tersebut adalah masa PM Pak Lelah oleh Anak Pak Lelah dengan harga pulohan juta dan dijual kepada Khazanah Ratusan Juta.
3. Pembelian Jet Pejuang secondhand oleh PM Najib semasa dia Menteri Pertahanan dulu tak dapat digunakan semuanya junk dan dipark diPadang Pasir Ariziona USA apa jadi Gomo Ngok.
3. Pembelian van jenis Inokon dari Berjaya Groups dan dipimpin oleh Teungku Adnan untuk kegunaan Jabatan Kerajaan,Ambulan,Majlis Tempatan apa jadi semua kenderaan tersebut pakai tak.sampai satu tahun tersadai ditepi jalan tau workshop ingat duit mak BAPAK LU GOMO.
banyak lagi tunggu next tlusian nanti hang dan Ezam tak larat nak report.

Anonymous,  September 14, 2011 at 9:59 AM  

puuuuuhhhhh....panjangnya penat baca,banyaknya mereka rembat duit yayasan...tujuan depa sebenarnya nak rembat duit aja

Anonymous,  September 14, 2011 at 10:48 AM  

ATAS PAGAR... gua sokong lu...
PKR/PAS tak dinafikan mempunyai nafsu serakah yang sama besar, iaitu rembat duit dari apa saja sumber yang boleh...kemudian buat-buat bodoh.. Apa yang selalu depa buat, ialah tuduh UMNO/BN yang jerung besar....Memang bodoh betul mangkuk-mangkuk PKR/PAS nih...itu je ayat yang paling sesuai untuk depa..

Anonymous,  September 14, 2011 at 11:23 AM  

Hebatnya Papa Gomo..macam spy - James Bond saja.
Macamana Papa Gomo boleh tahu rahsia / dapat maklumat2 sulit semua ini?

Mesti Papa Gomo ada 'pasang kaki' dengan kuncu2 Papa Gomo dibahagian Kewangan Negara yang menyamar kot?

Mesti kuncu2 Papa Gomo tu pun tahu pasal skandal2 rasuah Menteri2 Kabinet dan Ahli Politik2 atau setiausaha sulit mereka itu semua,tapi sebab kawan - tak kisah lah kenalah 'back-up' cukup2, kena senyapkan, nanti rakyat semua tahu...Habis rosak nama parti..lol

Anonymous,  September 14, 2011 at 2:20 PM  

Nak tuduh menuduh, sila sediakan bukti sahih berikut: -

1. Dokumen asal, scan dan link.
2. Rakaman perbualan telefon
3. Rakaman video yang disahkan oleh pakar, bukan teori Gandhi.
4. Gambar asli, bukan cut & paste
5. 4 orang saksi berwibawa, bukan peminum arak atau penzina.
6. Alibi

Tiada? Tak boleh bagi bukti? Soalan lain...

PAShit,  September 14, 2011 at 3:23 PM  

Jika sudah cukup bukti sila buat laporan polis.buatlah sampai 100 laporan agar pihak polis tidak boleh tutup kes.

Tapi awas jgn pulak buat laporan palsu hahaha...nnti korang pulak yg masuk dalam hihihi

Setuju wahai pencacai2 sialan anak2 haram PAS,kaki2 bontot PKR dan babi2 DAP sekelian?

Yg salah tetap salah...jgn di tegak benang yang basah mcm perangai sialan korang yg tak tahu malu...


PAShit

Anonymous,  September 15, 2011 at 12:43 AM  

Mamat September 14, 2011 11:23 AM. PG mmg hebat,

sehebat2 PG hebat lg mat sabu layan bini org n si ANU balun lubang belakang.

Anonymous,  September 15, 2011 at 11:46 AM  

bkn slangor je.. kt negeri lain pn sama je.. makin kuat kuasa mkin kuatt pnyelewengan..absolute power corrupt absolutely..bg lah kt pemerintah mane skali bnde mcm ni mmg susah nk banteras.. rasuah dh sinonim ngn melayu

Anonymous,  September 16, 2011 at 9:05 AM  

Jangan Sibuk tengok bulu dalam kain orang padahal bulu dalam kaain sendiri panjang tak tergunting tak tercukur malahan ada diataara bulu-bulu tersebut dah beruban pun macam Khir Toyo... dan banyak lagi,,,

paham-paham le sendiri Papa Gomo..

Anonymous,  September 16, 2011 at 9:07 AM  

Jangan Sibuk tengok bulu dalam kain orang padahal bulu dalam kaain sendiri panjang tak tergunting tak tercukur malahan ada diantara bulu-bulu tersebut dah beruban pun macam Khir Toyo... dan banyak lagi,,,

paham-paham le sendiri Papa Gomo..

Anonymous,  September 16, 2011 at 9:10 AM  

Jangan Sibuk tengok bulu dalam kain orang padahal bulu dalam kain sendiri panjang tak tergunting tak tercukur malahan ada diantara bulu-bulu tersebut dah beruban pun macam Khir Toyo... dan banyak lagi,,,

paham-paham le sendiri Papa Gomo..,

HIDUP ISA, HIDUP PATRIOT HIDUP BAGLA

ALI SALVANT
(BANGLA BERTARAF WARGA NEGARA MALAYSIA)

PRU 13 SAYA MULA UNDI DI MALAYSIA

Anonymous,  September 16, 2011 at 9:12 AM  

Jangan Sibuk tengok bulu dalam kain orang padahal bulu dalam kain sendiri panjang tak tergunting tak tercukur malahan ada diantara bulu-bulu tersebut dah beruban pun macam Khir Toyo... dan banyak lagi,,,

paham-paham le sendiri Papa Gomo..,

HIDUP ISA, HIDUP PATRIOT HIDUP BAGLA

ALI SALVANT
(BANGLA BERTARAF WARGA NEGARA MALAYSIA)

PRU 13 SAYA MULA UNDI DI MALAYSIA

tapi saya undi/pangkah PKR walaupun IC dapat dari Kerajaan BN UMNO...

Anonymous,  September 16, 2011 at 9:13 AM  

Jangan Sibuk tengok bulu dalam kain orang padahal bulu dalam kain sendiri panjang tak tergunting tak tercukur malahan ada diantara bulu-bulu tersebut dah beruban pun macam Khir Toyo... dan banyak lagi,,,

paham-paham le sendiri Papa Gomo..,

HIDUP ISA, HIDUP PATRIOT HIDUP BAGLA

ALI SALVANT
(BANGLA BERTARAF WARGA NEGARA MALAYSIA)

PRU 13 SAYA MULA UNDI DI MALAYSIA

tapi saya undi/pangkah PR walaupun IC dapat dari Kerajaan BN UMNO...

Pastelblush April 27, 2012 at 3:07 PM  

Kalau orang datang dengan fact, kau kata buang masa pula.

Pastelblush April 27, 2012 at 3:10 PM  

Sprm tak kerja untuk umno!

Pastelblush April 27, 2012 at 3:20 PM  

Mana bukti, kalau pakaian bijak sangat kenapa tak ada laporan macam papagomo?

aubout vita November 12, 2012 at 11:52 AM  

Xavi Gerad Jude Am. Aiicco Insurans plc wakil. Kami menawarkan pinjaman kepada kadar bayaran balik 3%. Ini (CEO) hubungi kami jika anda berminat alamat e-mel: xavigeradloanfirm@yahoo.com
Aiicco insurans plc mengambil hanya dibenarkan mendaftar lebih umur 20.
Pelaburan Pinjaman Peribadi.
Pinjaman harta Pelaburan.
Pinjaman penyatuan.
Pembinaan Pinjaman.
Pilih satu atau pembayaran-tahun.
Pilih antara bayaran bulanan dan tahunan di bawah Rancangan.
Terma pinjaman yang fleksibel.
Tiada pinjaman sehingga untuk Tahun EUR 5000 8000.000.00.
Syarikat kami adalah proses yang boleh dipercayai, cekap, pantas dan dinamik. Jude GERAD bugün.SR Kami Pelaburan plc: Jawapan hendaklah dihantar Namakan. E-mail: xavigeradloanfirm@yahoo.com

Post a Comment

Lu nak tulis apa lu tulis lah. Tapi jika ada sebarang komen yang lu tulis yang mana boleh di dakwa maka lu jawap sendiri di Mahkamah. Gua empunya Blogg tak tanggung. He he he

Snipet

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP